MEGİP BAŞVURU EVRAKLARI

MEGİP BAŞVURU EVRAKLARI

a) MEGİP Ön Talep Dilekçesi,

b) MEGİP İşveren Taahhütnamesi,

c) Hizmet sağlayıcı türüne göre; Ticaret Sicil Gazetesi, birlik veya oda kaydı belgesi aslı-fotokopisi,

d) Talep sahibinin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir imza sirküleri aslı-fotokopisi,

e) Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,

f) Eğitim modülü ve Eğitim planı*

g) Eğiticilere ait Öz geçmiş ve bununla ilgili belgeler,

ğ) Detaylı bilgi için İşveren Danışmanınızla iletişime geçebilirsiniz.

*Eğitim modülü ve Eğitim planının her sayfası hazırlayan yetkili kurum (Üniversite veya Meb tarafından hazırlanan) tarafından imzalı ve son kısım ise hazırlayanın imza/kaşe ve tarih içerecek şekilde hazırlanması gerekir. Ayrıca yetkili kurum tarafından üst yazı yazılması gerekir.